Book: Holidays With Grandmother
Difficulty:
Noteworthy Vocabulary
ژاکَت žâkat,   نیارکانیادا niyârkâniyâdâ,   نارگیلی nârgili,   دَردِسَر dardesar,   بیرون بُردَن birun bordan,   خورِش xoreš,   لو lu,   چَریدَن čaridan,   کَبابی kabâbi,   خوشامَد گویی xošâmad guiy,   آپیُو âpiow,   حَصیر hasir,   خُداحافِظی کَردَن xodâhâfezi kardan,   ماهیگیری mâhigiri,   اُدُنگو odongo,   کانیادا kâniyâdâ,   دَریاچه dariyâče,   آب بازی کَردَن âb bâzi kardan,   لَحظه شُماری کَردَن lahze šomâri kardan,   تَهدید کَردَن tahdid kardan